|    (+34) 973 481 231

Avís legal

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini engiambi.com, està enregistrat a favor de Enginyeria i Integració Ambiental, amb CIF B-25790437 i domicili social a la Plaça Major núm 2, 3r - 2a · 25280 · Solsona i adreça de correu electrònic info@engiambi.com

 

Condicions d’ús

1. Amb aquestes Condicions d’ús, Enginyeria i Integració Ambiental regula l’accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2. Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús.

3. L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Enginyeria i Integració Ambiental, es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més reduït possible.

4. L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tantl’accéscom la informaciósónresponsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es puguiresponsabilitzar Enginyeria i Integració Ambiental dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquestaccés o ús de la informació alienes a la sevavoluntat.

5. Enginyeria i Integració Ambiental no és responsable delserrors en accedir al llocweb o en elsseuscontinguts i hiposarà la diligènciamés gran possibleper tal que aquestserrors no es produeixin. Enginyeria i Integració Ambiental es reserva el dret de suspendre temporalment, i sensenecessitatd’avísprevi, l’accessibilitat a les sevespàgines web, per l’eventualnecessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.Totselscontinguts del llocweb (incloent-hi, sensecaràcterlimitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) sónpropietat de Enginyeria i Integració Ambiental, i estanprotegitsper les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Enginyeria i Integració Ambiental, que apareixen a la pàgina web sóntitularitat de Gemma Gumà. Aquests criteris també fan referència al nom de domini mblv.net.

Totsels textos, dibuixosgràfics, vídeos o suportsd’àudio, propietat de Enginyeria i Integració Ambiental no podran ser objected’ulteriormodificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traduccióperpart de l’usuari o de tercerssensel’autoritzacióexpressa de Enginyeria i Integració Ambiental, tret que s’indiqui el contrari. Elsmitjans de comunicació podran fer difusió dels textos i el logotip fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel•lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de Enginyeria i Integració Ambiental, estarà sotmès a les condicions següents:

• No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de Enginyeria i Integració Ambiental. No s’establiran deep-links amb el lloc web mblv.net ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web mblv.net i elsseusserveis en particular, excepte aquells signes que forminpart del mateixhiperenllaç a la pàginaweb mblv.net, no contindrà cap marca, nom comercial, rètold’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Enginyeria i Integració Ambiental.

• Sota cap circumstància, Enginyeria i Integració Ambiental serà responsable delscontinguts o serveisposats a disposició del públic a la pàginaweb des de la qual es facil’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hiincloguin.

• Qualsevol hiperenllaç a la web mblv.net, s’efectuarà a la pàgina principal.

8. Política de privacitat o protecció de dades

A. Dret d’informació

Aquesta política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web mblv.net i la resta de llocs web que es posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Gemma Gumà, titular del lloc web, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creatperGemma Gumá i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptadespe rGemma Gumà, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que proporciona a través d’aquest lloc web.

C. Veracitat de les dades de l’usuari

L’usuarigaranteix que les dades personals facilitades a Enginyeria i Integració Ambiental són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics de mblv.net, o, si escau, missatges de correuelectrònic, suposa el consentimentexprésdelremitent al tractamentautomatitzat de les dadesincloses en els serveis i productesrelacionatsamb les finalitats dels llocs web de engiambi.com, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Enginyeria i Integració Ambiental i les seves iniciatives.

E. Butlletins i comunicacions electròniques

Enginyeria i Integració Ambiental podrà posar a la disposiciódelsusuaris que prèviament ho haginautoritzat el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informaciómésrellevantsdellloc web. A més, l’usuaripodrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web, enviant un correu electrònic a info@engiambi.como escrivint a Plaça Major núm 2, 3r - 2a · 25280 · Solsona. D’altra banda, Enginyeria i Integració Ambiental informa que remetràcomunicacionscomercials per mitjanselectrònicsambinformació sobre altresproductes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interèsperalsusuaris del lloc web. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

F. Seguretat

Enginyeria i Integració Ambiental manté els nivells de seguretat de protecció de dadespersonals conforme al Reialdecret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretatdelsfitxersautomatitzats que incloguindades de caràcter personal, i ha establerttotselsmitjanstècnics al seuabastper evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuarifaciliti a través del lloc web, senseperjudicid’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. Enginyeria i Integració Ambiental, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

G. Galetes i IP

L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’Ip l’ús dels quals permet que mblv.net reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

H. Spamming

Enginyeria i Integració Ambiental no utilitzatècniques de “spamming” i únicamenttractarà les dades que l’usuaritransmeti a través delsformulariselectrònicshabilitats en aquestllocweb o missatges de correuelectrònic. El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

I. Dret d’oposició, correcció i actualització de dades

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de mblv.net.

Aquestsdrets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l’execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a: info@engiambi.com o bé per correu postal a: Plaça Major núm 2, 3r - 2a · 25280 · Solsona.

9. Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Enginyeria i Integració Ambiental, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicionsd’accés, i elscontinguts que s’hiinclouen, o les condicionsd’ús del seuserveid’allotjamentgratuïtd’articles, incloses en aquest document.

10. La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba