|    (+34) 973 481 231

Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Pinós

Adequar l’àmbit de la modificació a la realitat existent del municipi en el moment d’aprovació del POUM, adequar les normes urbanístiques a les necessitats del municipi i esmenar incongruències normatives i modificació de la classificació del sòl en l’entorn de les masies i explotacions ramaderes existents, per tal de que estigui en consonància amb la normativa urbanística.

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba