|    (+34) 973 481 231

Avaluació Ambiental Estratègica de la modificació puntual del POUM de Castellar de la Ribera

L'Avaluació Ambiental Estratègica és el procediment ambiental establert per regular els plans i programes que es recullen en la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i que són susceptibles de provocar efectes negatius al medi ambient. 

 

 

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba