|    (+34) 973 481 231

Ampliació d'explotació bovina al TM de Cardona

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) per implantació d’obres pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general rústica si superen els llindars establerts en el Reglament d’Urbanisme o si ho estableix normativa territorial o municipal.

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba