|    (+34) 973 481 231

Avaluació ambiental estratègica ordinària de la modificació de normes de Montmajor

En el sòl no urbanitzable de protecció especial de l’entorn de Sorba (SNU EP ES) no es pot construir cap nova edificació per tal de no l’alterar la visual existent des de l’accés a l’Església de Sant Maria de Sorba i des de la visual del camí d’accés des de Gargallà. Per a  autoritzar altres intervencions: reformes, ampliacions, instal·lacions i/o subministraments aeris s’haurà de disposar de l’informe favorable del Serveis Territorials de la Catalunya Central (STCC) del Departament de Cultura.

 

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba