|    (+34) 973 481 231

Avaluació ambiental estratègica ordinària de la modificació Llobera

 L’àmbit objecte de la modificació puntual és en el sòl qualificat com a no urbanitzable del municipi de Llobera, clau 20 rural i clau 21 de valor agrícola compatibles amb les construccions ramaderes, que es tracta d’una superfície de 2.373,77 Ha, que representa 60,5% del sòl no urbanitzable i de la superfície total del municipi, ja que el 99,88% es qualifica com a sòl no urbanitzable.

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba