|    (+34) 973 481 231

Pla especial urbanístic de producció d'oli ecològic i activitat d'oleoturisme Navàs

Aquest pla d'ordenació urbanística municipal, deixa sense efecte el Pla general vigent actualment en el municipi, entrarà en vigor el mateix día de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i del Pla d'ordenació urbanística municipal i de les seves normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindrà la seva vigència indefinidament i és susceptible de suspensió, modificació i revisió.

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba