|    (+34) 973 481 231

Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellar de la Ribera

Modificació de la qualificació urbanística de la masia i explotació ramadera existent i el seu entorn immediat, per tal de que estigui en consonància amb la normativa urbanística i pugui desenvolupar l’activitat rural de la finca. Es tracta d'un canvi de qualificació d'una petita zona de 1,55 Ha qualificada com a sòl no urbanitzable Forestal de valor (clau B) a agrícola de valor (Clau A). 
© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba