|    (+34) 973 481 231

Projecte tècnic per a la reforma interior i reparació façanes i cobertes S.Maria Merlès

Aquesta reforma compleix els paràmetres urbanístics que li són d'aplicació. Al ser una reforma d'una edificació existent, només es pretén consolidar l'estructura reparant les façanes i la coberta existents, conservant la tipologia i volumetria actual, adoptant-la a les necessitats d'habitatge i als sistemes constructius actuals.

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba